Ga naar hoofdinhoud
Samen komen we thuis

Wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik…

MarjoleinIk ben getrouwd en moeder van twee prachtige mannekes, die zich beiden aan de puberteit wagen. Ik heb ruim 15 jaar in het speciaal onderwijs gewerkt als leerkracht, met kinderen tussen 4 en 20 jaar. Daar heb ik altijd de ‘auti-groepen’ gedraaid, dit zijn de klassen waarin kinderen met een autisme spectrum stoornis zitten en kinderen die de structuur heel hard nodig hebben vanwege hun gedrag. De problematiek was zeer uiteenlopend, er zaten kinderen in de klas met een beperking zoals bijvoorbeeld autisme spectrum stoornis, ADHD, Downsyndroom, NLD, verstandelijke beperking, hechtingsproblematiek, NAH, enz. Ik heb een grote affiniteit met de doelgroep en voel mensen met een beperking heel goed aan. Ik ga uit van de kracht van ieders kwaliteiten en gebruik daarbij een rustige positieve benadering.

Ik zet mijn ervaring en kennis in om (jong)volwassenen te begeleiden en te ondersteunen, wanneer ze tegen problemen aanlopen. Lukt het ze bijvoorbeeld niet om rust te creëren voor zichzelf, is het moeilijk om zelf de dag goed in te delen, om goede sociale contacten op te bouwen en te onderhouden, een goede balans te hebben tussen inspanning en ontspanning of structuur aan te brengen in activiteiten, dan ga ik heel graag met deze persoon aan de slag! Zo zijn er nog vele voorbeelden te noemen. Door de kleinschaligheid is er voor elke situatie een compleet persoonlijke aanpak mogelijk, waarbij ik wil meedenken en zoeken naar wat iemand nodig heeft. Eerst brengen we samen de sterke kanten van iemand in kaart. Deze zullen we als basis gebruiken om verder te bouwen aan een zo prettig mogelijke leefsituatie.

Er zal gewerkt worden vanuit de thuissituatie of de leefomgeving van de cliënt, omdat dit de basis is waar iemand zich ontwikkelt en zich goed moet voelen. Vanuit de thuissituatie zal worden gekeken hoe we dingen kunnen infiltreren in bijvoorbeeld werk, sociale activiteiten, ontspanning, enz. Ook kan het in sommige gevallen nodig zijn om even helemaal uit de situatie te stappen door bijvoorbeeld samen een wandeling te maken. Vanuit een nieuwe rustige omgeving werken we dan verder aan bouwstenen die nodig zijn om in de toekomst een stuk steviger te staan.

Doelgroep en aanbod

Mensen in de leeftijd vanaf 18 jaar of ouder met gedragsproblematiek en/of een ontwikkelingsstoornis kan ik het volgende bieden:

 • Hulp in de thuissituatie bij problemen die zich voordoen op dat moment
 • Hulp ter bevordering van de zelfstandigheid, zoals training in koken, omgaan met geld, boodschappen doen en huishoudelijke taken
 • Hulp tijdens de alledaagse activiteiten zoals naar het werk gaan, een studie volgen, vrije tijd invullen en structuur aanbrengen tijdens een dag
 • Hulp bij het aanleren van sociale vaardigheden
 • Hulp bij het ontwikkelen van een positief zelfbeeld
 • Begeleiding tijdens een uitstap ter ontspanning van de cliënt

Plan van aanpak

1. Intakegesprek

Dit gesprek is gratis en geheel vrijblijvend. Het intakegesprek kan telefonisch plaatsvinden maar als u dit prettiger vindt kan het ook aan huis. We bespreken de hulpvragen en wat ik hierin voor u kan betekenen. Als het vanuit beide partijen goed voelt, wordt er een vervolgafspraak gemaakt.

2. Plan van aanpak opstellen

Tijdens de vervolgafspraak worden hulpvragen geformuleerd en doelen opgesteld in een persoonlijk plan.

3. Start van het plan van aanpak

4. Het plan wordt regelmatig geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

De duur van de begeleiding hangt af van de hulpvraag en kan variëren.

Bekostiging

U kunt een pgb (persoonsgebonden budget) aanvragen, waarmee u zelf de zorg in kan kopen die u nodig heeft. Dit kunt u doen door een melding te maken bij het Wmo-loket van uw gemeente. Bij de meeste gemeenten kunt u online een formulier invullen voor de Wmo-aanvraag. Na uw aanmelding neemt er iemand van de gemeente contact met u op om een afspraak te maken voor een gesprek.

Wanneer u hulp nodig heeft rondom de indicatie, dan help ik u graag op weg.

Afzeggen mag tot 24 uur van tevoren. Wordt de afspraak niet tijdig afgezegd, dan wordt deze in rekening gebracht.

Bevoegdheden en competenties

 • Ingeschreven bij KvK
 • Keurmerk ZZP’er Zorg – Kiwa
 • Registratie Registerplein Sociaal Werkers
 • Autisme beleven
 • Nederlands met gebaren
 • Gehechtheid in beeld
 • Informatieverwerking bij kinderen met een verstandelijke beperking
 • Slaapproblemen bij jongeren met autisme
 • Autisme en angst
 • Basiskennis medicijngebruik gehandicaptenzorg
 • Puberbrein
 • Certificaat EFT
 • Preventie van en omgaan met dreigend en destructief gedrag
 • Inzicht in psychiatrische stoornissen
 • Registratie MELBA
 • Basis Digitaal Rijbewijs Onderwijs
 • Leerkracht speciaal onderwijs afstudeerrichting autisme – HBO
 • Leerkracht speciaal onderwijs – HBO
 • Leerkracht basisonderwijs – HBO
 • Jansenius Hulst – VWO
 • Jansenius Hulst – HAVO

Contact

MetMarjolein thuisbegeleiding

Geerakker 15
4861 AZ Chaam

Telefoon: 06-44079265
Mail: info@metmarjolein.nl

  Back To Top