Ga naar hoofdinhoud
Samen komen we thuis

Wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik…

MarjoleinIk ben getrouwd en moeder van twee prachtige mannekes, die beiden op de basisschool zitten. Ik heb ruim 15 jaar in het speciaal onderwijs gewerkt als leerkracht, met kinderen tussen 4 en 20 jaar. Daar heb ik altijd de ‘auti-groepen’ gedraaid, dit zijn de klassen waarin kinderen met een autisme spectrum stoornis zitten en kinderen die de structuur heel hard nodig hebben vanwege hun gedrag. De problematiek was zeer uiteenlopend, er zaten kinderen in de klas met een beperking zoals bijvoorbeeld autisme spectrum stoornis, ADHD, Downsyndroom, NLD, verstandelijke beperking, hechtingsproblematiek, NAH, enz. Ik heb een grote affiniteit met de doelgroep en voel kinderen heel goed aan. Ik ga uit van de kracht van het kind en gebruik daarbij een rustige positieve benadering.

Ik zet mijn ervaring en kennis in om kinderen en (jong)volwassenen te begeleiden en te ondersteunen, wanneer ze tegen problemen aanlopen. Lukt het ze bijvoorbeeld niet om rust te creëren voor zichzelf of is iemand altijd onrustig in de bol, is het moeilijk voor ze om zichzelf te vermaken of om zelf de dag goed in te delen, is er om elk klein wissewasje een strijd, is er geen aansluiting met leeftijdsgenoten, volgen de driftbuien elkaar wel erg snel op of kropt iemand net alles op, dan ga ik heel graag met deze persoon aan de slag! Zo zijn er nog vele voorbeelden te noemen. Door de kleinschaligheid is er voor elke situatie een compleet persoonlijke aanpak mogelijk, waarbij ik wil meedenken en zoeken naar wat voor dit individu het beste is. Samen gaan we bij de persoon zelf op zoek naar de sterke kanten en daarmee gaan we aan de slag.

Er zal gewerkt worden vanuit de thuissituatie of de leefomgeving van de cliënt, omdat dit de basis is waar iemand zich ontwikkelt en zich goed moet voelen. Vanuit de thuissituatie zal worden gekeken hoe we dingen ook kunnen infiltreren in bijvoorbeeld school, vrijetijdsactiviteiten, werk, enz. Hiernaast is er de mogelijkheid trainingen te volgen en/of gesprekken te voeren in mijn kantoor aan huis. Het kan in sommige gevallen nodig zijn even helemaal uit de situatie te stappen. Vanuit een nieuwe rustige omgeving werken we dan verder aan bouwstenen die nodig zijn om in de toekomst een stuk steviger te staan.

Doelgroep en aanbod

Kinderen en (jong)volwassenen met gedragsproblematiek en/of een ontwikkelingsstoornis kan ik het volgende bieden:

 • Hulp in de thuissituatie bij problemen die zich voordoen rondom de opvoeding of de ontwikkeling van het kind
 • Hulp ter bevordering van de zelfstandigheid, bijvoorbeeld rondom de dagelijkse verzorging zoals aankleden, zichzelf wassen, eten, enz. Maar ook training in koken, omgaan met geld, boodschappen doen en huishoudelijke taken
 • Hulp tijdens de alledaagse activiteiten zoals het naar school of naar het werk gaan, vrije tijd invullen en structuur aanbrengen tijdens een dag
 • Hulp bij het aanleren van sociale vaardigheden
 • Hulp bij het ontwikkelen van een positief zelfbeeld
 • Begeleiding tijdens een uitstap ter ontspanning van de cliënt

Plan van aanpak

1. Intakegesprek

Dit gesprek is gratis en geheel vrijblijvend. Het intakegesprek kan telefonisch plaatsvinden maar als u dit prettiger vindt kan het ook aan huis. We bespreken de hulpvragen en wat ik hierin voor u kan betekenen. Als het vanuit beide partijen goed voelt, wordt er een vervolgafspraak gemaakt.

2. Plan van aanpak opstellen

Tijdens de vervolgafspraak worden hulpvragen geformuleerd en doelen opgesteld in een persoonlijk plan. In overleg met u wordt vastgesteld of er een periode van observatie nodig is of dat ik meteen met de begeleiding start.

3. Start van het plan van aanpak

4. Het plan wordt regelmatig geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

De duur van de begeleiding hangt af van de hulpvraag en kan variëren.

Bekostiging

De kosten die voor u van toepassing zijn, worden besproken tijdens de intake. Er zijn verschillende manieren van bekostiging. U kunt via de jeugdwet van de gemeente een indicatie aanvragen die zowel in PGB als in ZIN ingezet kan worden. Deze indicatie dient aangevraagd te worden via het CJG van de gemeente Breda. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.breda.nl (Familie, Zorg en Welzijn – jeugdhulp) en www.cjgbreda.nl (Jeugdwet).

Als u valt onder de WMO, kunt u de indicatie bij de gemeente Breda aanvragen, bij een WMO-consulent. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.breda.nl (Familie, Zorg en Welzijn – zorg WMO).

Wanneer u valt onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ), heeft u ook een indicatie nodig. Hierover kunt u informatie vinden op www.ciz.nl. U kunt ondersteuning krijgen via het CJG of een consulent van MEE.

Wanneer u hulp nodig heeft rondom de indicatie, dan help ik u graag op weg.

Bevoegdheden en competenties

 • Autisme beleven
 • Nederlands met gebaren
 • Gehechtheid in beeld
 • Informatieverwerking bij kinderen met een verstandelijke beperking
 • Autisme en angst
 • Preventie van en omgaan met dreigend en destructief gedrag
 • Registratie MELBA
 • Basis Digitaal Rijbewijs Onderwijs
 • Leerkracht speciaal onderwijs afstudeerrichting autisme – HBO
 • Leerkracht speciaal onderwijs – HBO
 • Leerkracht basisonderwijs – HBO
 • Jansenius Hulst – VWO
 • Jansenius Hulst – HAVO

Referenties

Referenties volgen.

Contact

MetMarjolein thuisbegeleiding

Baarleseweg 28
4861 BS Chaam

Telefoon: 0161-492273
Mail: info@metmarjolein.nl

  Back To Top